Blog - October 2, 2022

Chương trình hợp tác nâng cao Kiến thức phòng dịch Covid-19

Fitpro đồng hành cùng VACHE và Tik Tok hợp tác nâng cao Kiến thức phòng dịch CORONA Virus
Phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (VACHE) đồng hành cùng TikTok Việt Nam và CLB Influencer Việt Nam (VIC) công bố phát động chiến dịch truyền thông bằng phim ngắn (short-video) mang tên Kiến Thức Phòng Dịch. Với cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với cộng đồng, chiến dịch hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức về sức khoẻ chuẩn xác, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân, đặc biệt là dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp hiện nay.
Một My khác lạ hơn mọi ngày ahihi.

Leave a comments