Fitpro với sứ mệnh tạo ra một hệ sinh thái hoàn hảo với các dịch vụ giải pháp đột phá trong việc chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp toàn diện, kho tàng kiến thức khổng lồ với các bộ môn thể thao, dẫn đầu xu hướng tập luyện – giúp người dùng, gia đình và cộng đồng có một cuộc sống khoẻ mạnh hơn, tràn đầy năng lượng. Dự án Fitpro được xây dựng với sự tâm huyết của các founder đưa ra định hướng về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện, hoàn thiện trong 2 năm và đem đến một số thành quả nhất định. Từ dự án, Câu lạc bộ Đại sứ sức khỏe Việt Nam được ra đời với sự bảo trợ của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam VACHE, tạo dựng nên một cộng đồng vững chắc và cũng là tiền đề truyền thông lan tỏa tiếng vang của dự án cũng như ứng dụng chăm sóc sức khỏe.
  • Project Name: Dự án ứng dụng sức khỏe Fitpro
  • Client: Fitpro., JSC
  • Skills: Marketing Strategy
  • Category: Marketing Strategy