Kênh Youtube kiến thức sức khỏe các bộ môn Yoga, Gym, Dance, làm đẹp và các bộ môn thể thao khác. Thành lập vào ngày 17/2/2020 đến nay kênh đã được 5,800 Subcribe tự nhiên và hơn 15.000 giờ xem công khai.
  • Project Name: Youtube Home Gym
  • Client: 802Studiooo
  • Skills: Digital Marketing
  • Category: Digital Marketing