Mục tiêu của tôi là cung cấp cho các doanh nghiệp một bộ công cụ xây dựng thương hiệu cho phép họ giữ cho các chiến lược tiếp thị thương hiệu trực tuyến và ngoại tuyến của họ rõ ràng, với một thông điệp, mục đích và thiết kế tốt.
  1. Xây dựng và lập kế hoạch chiến lược thương hiệu cho các dòng sản phẩm của khách hàng nhằm gia tăng nhận biết, hình ảnh thương hiệu thông qua việc phân tích insight của khách hàng.
  2. Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ.
  3. Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.
  4. Quản trị thương hiệu các dòng sản phẩm nhằm đạt các mục tiêu về khách hàng, danh số, lợi nhuận; đề xuất, xây dựng định vị thương hiệu sản phẩm
  5. Lập, quản lý ngân sách các hoạt động quảng cáo, truyền thông marketing, truyền thông báo chí, sự kiện PR, nhằm xây dựng thương hiệu các dòng sản phẩm
  6. Tổ chức các chiến dịch truyền thông xây dựng thương hiệu;
  7. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng
  8. Nghiên cứu và đề xuất các hoạt động tài trợ, giải thưởng để xây dựng hình ảnh của công ty với xã hội và công chúng mục tiêu; và các công việc chuyên môn khác được phân công.
  9. Xây dựng và triển khai ấn phẩm truyền thông về thương hiệu các sản phẩm.