Tôi là chuyên gia tạo, xây dựng và tối ưu hóa các cửa hàng trực tuyến chất lượng trông đẹp mắt trên mọi thiết bị. Tôi sẽ xây dựng Trang web Thương mại Điện tử của bạn xung quanh thương hiệu và đối tượng của bạn, tạo ra một trang web không chỉ hấp dẫn mà còn bán các sản phẩm và dịch vụ của bạn! Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, vận hành, kiểm soát các hoạt động của kênh TMĐT… nhằm đạt được KPI mục tiêu.
  1. Triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).
  2. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, … nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập và mua sắm.
  3. Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành của các trang TMĐT bao gồm website, fanpage của nhãn hàng và cửa hàng trực tuyến trên các trang TMĐT
  4. Đàm phán, hợp tác, đề xuất các chương trình khuyến mãi với các đối tác TMĐT để mở rộng hoạt động và tăng doanh số bán hàng online trên các website TMĐT
  5. Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo hoạt động kinh doanh TMĐT được vận hành tốt, đúng tiến độ.
  6. Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing.
  7. Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, từng tuần, từng tháng, từng quý.
  8. Thu thập, phân tích các dữ liệu liên quan đến xu hướng của thị trường nhằm có những kế hoạch thích nghi và tối đa hóa tiềm năng bán hàng.
  9. Tích hợp, tận dụng tốt các nguồn lực/ dữ liệu của nội bộ và dữ liệu lớn từ các đối tác bên ngoài (các loại chéo) nhằm phân tích, đánh giá hành vi mua sắm của người tiêu dùng, từ đó đề xuất các hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng và định hướng của Công ty.