Tôi làm việc với các công nghệ web và khuôn khổ mới nhất để đảm bảo rằng trang web của bạn trực quan và trông tuyệt vời trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn của bạn và  đánh giá các chỉ số hoạt động của website.
  1. Điều phối xây dựng website hoàn chỉnh với các chức năng phực vụ cho thương hiệu: đưa thông tin, đẩy thương hiệu, bán hàng, booking,…
  2. Sao lưu và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu.
  3. Cài đặt hệ thống cập nhật nội dung lên website tự động hoặc thủ công.
  4. Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục khi tốc tộ tải web chậm và khi xảy ra các vấn đề liên quan khác.
  5. Đưa ra các tiêu chuẩn về hiệu suất và phương pháp tính toán hiệu quả hoạt động.
  6. Phát hiện, chuẩn hóa các cấp độ truy cập và bảo mật.
  7. Phát hiện nguyên nhân các vấn đề trên website hoặc máy chủ và đề xuất biện pháp khắc phục.
  8. Thực hiện việc cập nhật, nâng cấp và vá lỗi kịp thời.
  9. Hỗ trợ khách hàng giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng web.
  10. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.