Blog - October 2, 2022

TALKSHOW ĐẠI SỨ QUÁN MỸ: MOVING WOMEN FORWARD INTO LEADERSHIP ROLES

Là một nữ doanh nhân trong thời kì bình thường mới, việc mở ra một công ty startup về truyền thông công nghệ luôn thôi thúc tôi phải cập nhật hàng ngày những xu hướng, kỹ năng và phẩm chất cần thiết nhất để phát triển không ngừng.
Phụ nữ lãnh đạo ngày nay dần trở nên mạnh mẽ, thông minh và độc lập hơn trong cuộc sống. Họ luôn biết mình muốn gì, cần làm gì và dành thời gian nâng cao chăm sóc bản thân nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong việc phụ nữ ngày càng ý thức và nâng cao giá trị bản thân.
Tuy nhiên, phụ nữ thời đại mới nhưng cân bằng là khi nhịp sống “bê tông hoá” không thể làm mất đi sự nữ tính, là một món quà quý mà chỉ có phụ nữ mới có được. Các cuộc đấu tranh nhân quyền bình đẳng đôi khi khiến người ta có cái nhìn phiến diện về những mẫu hệ gai góc. Sự hoàn thiện là khi đàn ông cùng ý thức được hệ giá trị của mình trong công cuộc sống chung và cùng thúc đẩy cố gắng cho một môi trường phát triển hạnh phúc và thịnh vượng trong tương lai.
Moving Women Forward into Leadership Roles
Nội dung buổi nói chuyện:

Leave a comments