Blog - October 2, 2022

VOV1: BÀI PHỎNG VẤN GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE FITPRO

Xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bao gồm: App-mobile, Web. Media với vai trò là PO.
Phát triển cộng đồng sức khỏe và phong trào rèn luyện thể thao các bộ môn gym, yoga, làm đẹp với các đối tác chiến lược: Tiktok Việt Nam, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – ĐH Quốc Gia, Liên đoàn Yoga Việt Nam, Liên đoàn cử tạ Việt Nam, HASU,… và các đối tác khác.
Xây dựng nền tảng bán hàng Affiliate, kết nối giữa các merchants, publishers, users.
Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm: sản phẩm. kinh doanh, marketing.

 

 

Bấm vào xem trên Youtube để có thể nhìn thấy toàn bộ video.

Leave a comments